Az MSD („Társaság”) arra bíztatja alkalmazottait, munkatársait, szállítóit, ügyfeleit és egyéb érdekelt feleit („Bejelentő Személyek”), hogy jóhiszeműen jelentsenek be minden olyan tudomásukra jutott magatartást, amely etikátlan, illegális vagy más módon összeegyeztethetetlen az MSD magatartási kódexével, irányelveivel vagy eljárásaival („Potenciális Visszaélés”).

Hogyan lehet bejelenteni egy Potenciális Visszaélést az MSD vagy valamely leányvállalata felé?

A Potenciális Visszaélések bejelenthetők az MSD és leányvállalatai által kialakított globális vagy helyi bejelentési csatornákon.

A Bejelentő Személyek az MSD globális „Speak Up” eszközének segítségével jelenthetik be a Potenciális Visszaéléseket az msdethics.com platformon. A platformot egy harmadik fél szolgáltató működteti, ami a hét minden napján és a nap 24 órájában elérhető, továbbá lehetővé teszi a Bejelentő Személyek számára, hogy bizalmasan, telefonon vagy interneten keresztül jelentsék a visszaéléseket. Az msdethics.com oldalon található globális Speak Up eszközön keresztül bejelentett visszaéléseket az MSD Etikai Osztálya fogja kiértékelni annak megállapítása érdekében, hogy a bejelentett visszaélés globális vagy helyi illetékességű vizsgálóbiztos általi kivizsgálást igényli. A fentieken kívül a Bejelentő Személyek a Potenciális Visszaéléseket közvetlenül a helyi leányvállalatoknak is bejelenthetik. Magyarországon a Potenciális Visszaéléseket az alábbi helyi bejelentési csatornákon keresztül lehet jelenteni:

Elsődleges lehetőség:

 • e-mail küldése a HR-vezetőnek (Anita Schelcz) az anita.schelcz@merck.com címre; vagy
 • a HR-vezető (Schelcz Anita) telefonon történő értesítése a +36 30 678 6688 telefonszámon; vagy
 • a potenciális visszaélés bejelentése személyes megbeszélés útján a HR-vezetővel.

Másodlagos lehetőség:

 • e-mail küldése a HR Business Partnernek (Belá Anita) az anita.bela@merck.com  címre; vagy
 • a HR Business Partner (Belá Anita) telefonon történő értesítése a +420 (775) 881276 telefonszámon;

vagy

 • a visszaélés bejelentése személyes megbeszélés útján a HR Business Partnerrel (Belá Anita).

Ezen túlmenően, ha a Bejelentő Személyek személyesen kívánják megtenni a bejelentést, úgy kérhetnek személyes találkozót a helyi bejelentési csatornákon keresztül.

Minden olyan esetben, amikor egy Potenciális Visszaélést helyi szinten jelentenek be, a Bejelentő Személyek kiléte, a bejelentés tárgya, a bejelentésben említett bármely más személy és a bejelentés tartalma bizalmasan kezelendő, ahogyan azt a vonatkozó helyi jogszabályok is előírják, valamint a Társaság alábbi linken elérhető [https://msd.hu/wp-content/uploads/sites/58/2023/12/2_HU_Hungary_WB-Privacy-Notice_4Dec2023.pdf] adatvédelmi irányelveivel összhangban.

A helyi jogszabályokkal összhangban a bejelentéseket a belső bejelentési rendszeren keresztül az alábbi személyek tehetik meg:

 • a foglalkoztatott;
 • az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
 • bármely személy, aki a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni;
 • a Társaságnál tevékenységet végző önkéntesek és gyakornokok;
 • az egyéni vállalkozó/egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;
 • bármely személy, aki a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyeleti testületéhez tartozik;
 • bármely személy, aki azon szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók/megbízottak, alvállalkozók, beszállítók felügyelete és irányítása alatt áll, akikkel a Társaságnak szerződéses kapcsolata van vagy a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 • bármely személy, aki a Társasággal szerződéses kapcsolatot kíván létesíteni vagy a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 • bármely személy, akinek a szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

Hogyan lehet külsőleg bejelentést tenni egy Potenciális Visszaélésről?

A Bejelentő Személyek közvetlenül a magyar hatóságoknak vagy az Európai Unió azon intézményeinek, szerveinek, hivatalainak vagy ügynökségeinek is bejelenthetik a Potenciális Visszaéléseket, amelyek a panasz elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznek.

A bejelentések folyamatára vonatkozóan további információkért kérjük, olvassa el a Társaság Visszaélés-bejelentési Szabályzatát.