Felhasználási feltételek

Kérjük, hogy az MSD alább feltüntetett weboldalai (a továbbiakban: „Weboldalak”) használata előtt szíveskedjen gondosan elolvasni az alábbi felhasználási feltételeket (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”).

1. WEBOLDALAK

A Felhasználási Feltételek rögzítik az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-903998; adószám: 14440791-2-44; a továbbiakban: „MSD”) tulajdonában lévő weboldalak használatával összefüggő tudnivalókat.

Az MSD tulajdonába az alábbi weboldalak tartoznak:

• msd.hu
• hpvdoktor.hu
• diabeteszinfo.hu
• msdeducation.hu (az on24.com platform magyar vonatkozású aloldala tekintetében)
• hpvoltas.com
• msddiabetesz.hu
• cloud.mail.msd-cee.com

Az MSD tulajdonában lévő weboldalakat az alábbi szolgáltatók üzemeltetik:

A Weboldalakat az MSD üzemelteti, az azok működtetéséhez szükséges szerver tárhelyet, valamint rendszergazdai szolgáltatásokat pedig a Reflex Üzleti Szolgáltató Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Szemere Bertalan u. 2. I. emelet 107. ajtó.; cégjegyzékszám: 05-09-000445; adószám: 10394863-2-05), illetve a salesforce.com, inc. (székhelye: Salesforce Tower; 415 Mission Street, 3rd Floor; San Francisco, California 94105, USA) biztosítja.

A Weboldalak és azoknak a tartalma úgy került kialakításra, hogy azok az irányadó jogszabályoknak és előírásoknak, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM rendelet valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény előírásainak megfeleljenek.

2. ELFOGADÁS

A Weboldalak használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben az alábbi Felhasználási Feltételekkel nem ért egyet, kérjük, szíveskedjen az MSD Weboldalait elhagyni, és az itt található információkat figyelmen kívül hagyni. Az MSD fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket az általa szükségesnek tartott módon bármikor megváltoztassa. Az MSD a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos esetleges változásokról, valamint a változások hatálybalépésének napjáról a mindenkori Felhasználási Feltételekre vonatkozó menüpont alatt Weboldalain minden esetben értesítést helyez el. A Felhasználási Feltételek hatályos verzióját a Weboldalakon található minden egyes oldal alján lévő hivatkozáson keresztül Ön bármikor megtekintheti. Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át a jelen Felhasználási Feltételeket annak érdekében, hogy Ön a Weboldalakat érintő minden tény és információ tekintetében naprakész legyen.

3. HATÁLY

A Weboldalak kizárólag Magyarországon történő felhasználás céljából készültek. A Felhasználási Feltételek jelen verziója 2020. július 10. napjától hatályos. A Felhasználási Feltételek kizárólag az 1. pontban meghatározott Weboldalak Ön általi használatára vonatkoznak.

4. A WEBOLDALAKON MEGJELENŐ BETEGSÉGEK, BETEGSÉGEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

A nyilvánosság számára kialakított weboldalak kizárólag olyan általános információkat tartalmaznak, amelyek a betegségekre, az azokkal szembeni megelőzésre, a védekezésre és a betegségekkel kapcsolatos életmódokra és teendőkre vonatkoznak. Az Ön egészségi állapotával vagy kezelésével kapcsolatban az elsődleges információs forrás azonban minden esetben a kezelőorvosa kell, hogy legyen, ezért ha bármilyen kérdése merül fel egészségi állapotával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba kezelőorvosával.

A Weboldalak használatával Ön tudomásul veszi, hogy a Weboldalakon található anyagok, és információk egyike sem irányul betegség vagy betegségek diagnosztizálására, és nem hivatott helyettesíteni a kezelőorvosával történő konzultációt. Kizárólag az Ön kezelőorvosa tudja eldönteni azt, hogy milyen kezelés az Ön számára a legmegfelelőbb.

A Weboldalaknak lehetnek olyan szolgáltatásai és tartalmazhatnak olyan információt – beleértve, de nem kizárólagosan tudományos, szakmai cikkeket, diákat, eszközök leírását, továbbképzési anyagokat és más szakmai forrásokat- melyek kizárólag Magyarországon tevékenykedő orvosok (egészségügyi szakemberek) számára szólnak. Az ilyen jellegű tartalom megfelelő figyelmeztetéssel van ellátva és megtekintése minden esetben kizárólag egészségügyi szakemberekhez eljuttatott külön meghívóhoz vagy regisztrációhoz kötött. Amennyiben Ön nem orvos vagy egyéb egészségügyi szakember, úgy kérjük, hogy ne regisztráljon és esetleges kérdéseivel keresse fel kezelőorvosát, ugyanis kizárólag az Ön kezelőorvosa tudja eldönteni azt, hogy milyen kezelés az Ön számára a legmegfelelőbb.

Amennyiben Ön egészségügyi szakemberként használja a Weboldalakat, úgy saját szakmai meggyőződését kell használnia a Weboldalak tartalmának megítélésekor. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Weboldalakon található információk nem teljes körűek és nem helyettesítik az Ön szakmai meggyőződését, értékelését és tapasztalatát. A Weboldalakon említésre kerülő gyógyszer termékek alkalmazása során mindenkor az érvényes alkalmazási előírás tartalma az irányadó.

5. A SZOLGÁLTATÁSOK

Az alábbi weboldalak a nyilvánosság számára kerültek kialakításra:

• msd.hu
• diabeteszinfo.hu
• hpvdoktor.hu
• hpvoltas.com

Az alábbi weboldalak kizárólag egészségügyi szakemberek számára kerültek kialakításra:

• msdeducation.hu (az on24.com platform magyar vonatkozású aloldala tekintetében)
• msddiabetesz.hu
• cloud.mail.msd-cee.com

Az egészségügyi szakemberek számára kialakított weboldalak regisztrációhoz kötöttek. Az MSD fenntartja a jogot, hogy bármikor ellenőrizze az Ön regisztrációra való jogosultságát és a regisztrációját megtagadja, vagy utólag törölje, illetve jogosultságának igazolása érdekében Öntől további adatok megadását kérje. A regisztrációval összefüggésben megadott adatok – különösen az orvosi engedély száma, szakterület megadása – mindenkori pontosságáért Ön felel. Kérjük, hogy az adatokban bekövetkezett változásokat a változást követően haladéktalanul közölje az MSD-vel.

Jogosultságának megállapításának céljából a regisztráció körében Ön által megadott adatok automatikusan összevetésre kerülnek az MSD saját adatbázisaiban szereplő adatokkal. Amennyiben az összevetés sikeres volt, Ön az e-mailcímére megküldött regisztrációs linkre kattintással véglegesítheti felhasználói fiókját, illetőleg férhet hozzá a nagyközönség elől elzárt tartalmakhoz. Abban az esetben, ha az ellenőrzés nem járt sikerrel, és a regisztrációja elutasításra került, az Ön részére nyitva álló lehetőségekről az MSD ugyancsak elektronikus üzenet formájában küld tájékoztatást. Ezt meghaladóan az MSD az Ön által megadott adatokat jogosult bármikor összevetni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ nyilvános adatbázisában megtalálható adatokkal, illetve bármely másik, jogszerűen az MSD birtokában lévő vagy az MSD által kereshető egyéb adatbázissal is.

Az egészségügyi szakemberek számára kialakított weboldalak a következő szolgáltatásokat biztosíthatják:

  • egészségügyi szakembereknek szóló tartalom elérhetővé tétele;
  • webinarok és egyéb audiovizuális anyagok streaming szolgáltatása;
  • közvélemény-kutatások/felmérések lebonyolítása;
  • promóciós és nem promóciós célú anyagok küldése e-mail, sms, mms vagy egyéb digitális formában (a felhasználó erre vonatkozó külön hozzájárulása esetén).

Az MSD fenntartja a jogot, hogy bármikor megszüntesse a Weboldalak valamely, vagy akár összes szolgáltatását. Az MSD nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalak szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően keletkezett bármely következményért, közvetlen vagy közvetett kárért, vagy költségért, e károk és költségek előreláthatóságára tekintet nélkül.

6. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Weboldalak és az azokon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom alatt áll, így annak felhasználása – a magáncélú felhasználás kivételével –, kizárólag az MSD kifejezett erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében Ön nem módosíthatja a Weboldalakon megjelent tartalmakat, nem sértheti meg a szerzői jogokat, védjegyeket és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, a Weboldalakon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt.

Ön kizárólag a Weboldalak tartalmának számítógépe merevlemezén történő rögzítésére, vagy annak kinyomtatására jogosult. A Weboldalak tartalmára vonatkozóan Ön ezen túlmenően nem szerez felhasználási jogot. Ön nem jogosult a Weboldalak tartalmának többszörözött formában történő terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, forgalomba hozatalára sem díjmentesen, sem ellenérték fejében.

Bármely tartalomnak a Weboldalakon történő megjelenítése nem értelmezhető a vonatkozó szerzői jogról, illetve bármilyen egyéb ezzel kapcsolatos jogról történő lemondásként.

7. MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A Weboldalak tartalmazhatnak hivatkozásokat más üzemeltetők weboldalaira. Az ilyen weboldalakra azok saját felhasználási feltételei irányadók. Az MSD nem vállal felelősséget ezen weboldalak tartalmáért. A nem az MSD által üzemeltetett vagy támogatott weboldalakra való hivatkozás továbbá nem jelenti azt, hogy az MSD egyetértene az adott weboldal tartalmával, vagy, hogy az MSD bármilyen mértékben is közreműködött volna az adott weboldal tartalmának kialakításában.

8. INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

A Weboldalak tartalmazhatnak egyes egészségügyi állapotokkal és rájuk vonatkozó kezelésekkel kapcsolatos általános információkat, ugyanakkor a Weboldalakon található információk önmagukban nem alkalmasak konkrét egészségügyi állapotok értékelésére vagy egészségügyi problémák azonosítására, kezelésére. Az MSD minden tőle elvárható intézkedést megtett annak biztosítása érdekében, hogy a Weboldalakon található valamennyi információ megbízható legyen. Kérjük azonban, hogy minden, a Weboldalakon közölt információk alapján meghozott döntést megelőzően győződjön meg az információk pontosságáról és hitelességéről, továbbá minden esetben konzultáljon kezelőorvosával.

Az egészségügyi szakemberek számára kialakított weboldalakon a mindenkor alkalmazandó jogszabályi rendelkezések által lehetővé tett keretek között gyógyszertermékek és hatóanyagok kerülhetnek említésre. Felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi gyógyszer használatát a megfelelő eljárásban jóváhagyott kísérőiratban rögzített felírási információknak kell vezérelniük. Bármely gyógyszer felírása előtt kérjük, olvassa el az adott gyógyszerre vonatkozóan jóváhagyott alkalmazási előírást.

A MSD igyekszik biztosítani a Weboldalakon elérhető információ hatályosságát, azonban egyes információk idővel elavulttá válhatnak. Ennek megfelelően az MSD nem vállal felelősséget a Weboldalakon található információk pontossága és teljessége tekintetében, illetve annak a felhasználó által történő bármilyen felhasználása tekintetében.

Az MSD nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a Weboldalak használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek a Weboldalakon közölt információk továbbításának késedelméből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítása érdekében, hogy számítástechnikai eszközei védve legyenek az esetleges vírusokkal, férgekkel, trójaiakkal és más, potenciálisan veszélyes programokkal szemben.

9. ESETLEGES JOGVITA

Amennyiben a Weboldalak Ön általi használata tekintetében bármilyen jogvita merül fel, úgy azt a felek közti jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben az ilyen erőfeszítések sikertelennek bizonyulnak, az esetleges jogvitára a magyar jogszabályokat kell alkalmazni, a jogviták elbírálására pedig a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.